Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Κατάρτισης REFORM για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Όραμα και Στόχοι ΣΒΑΚ
Όραμα και Στόχοι ΣΒΑΚ
Όραμα και Στόχοι ΣΒΑΚ
Προσδιορίζοντας και Αξιολογώντας Μέτρα Ανάπτυξης Στρατηγικής ΣΒΑΚ
Όραμα και Στόχοι ΣΒΑΚ
Σχέδιο Υλοποίησης
Όραμα και Στόχοι ΣΒΑΚ
Παρακολούθηση & Αξιολόγηση ΣΒΑΚ
πηγή:REFORM Interreg Europe Project, 2018

 

 

 

Εκπαιδευτικό Εργαλείο για Ενήλικες


Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας