Χρήσιμα Αρχεία - Σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα ΣΒΑΚ
2019

Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ανάπτυξη και υλοποίηση των ΣΒΑΚ (2η έκδοση)

Ευρωπαϊκοί θεματικοί οδηγοί για την ανάπτυξη και υλοποίηση των ΣΒΑΚ:

Πρακτικές οδηγίες σε ειδικά θέματα:

2013
 
Χρήσιμα Αρχεία για τις Φάσεις Υλοποίηση του ΣΒΑΚ